Ieškoti šiame dienoraštyje

Turinys

Res familiaris - šeimos, giminės ir kitų susijusių žmonių istorijos ir prisiminimai, senos nuotraukos iš šeimos albumo ir pan.

Tėvai
Elena Dobregaitė - Sakienė (1916-1961)
Aleksandras Sakas (1908-1998)

Mamos šeima
Veronika Vaškelytė - Dabregienė
Emilija Dabregaitė - Vėbrienė (1901-1979)
Jonas Dabrega (1902-1972)
Uršulė Dabregaitė – Žvironienė (1906-1985)
Jurgis Dabrega (1908-1980)
Ona Dabregaitė - Vitonienė (1911-2009)
Pranciška Dobregaitė - Kubiliūnenė (1914-1952)
Marytė Dobregaitė - Juocevičienė (1917-1997)

Tėvelio šeima
Domininkas Sakas (1878-1961)
Antanas Sakas (1903-1979)
Bronislava Sakaitė – Knašienė (1905-1989)
Vaclovas Sakas (1907-1980)
Jonas Sakas (1912-1987)
Jonas Sakas. Ad fontes
Vincentas Sakas (1916-1943)
Julija Sakaitė - Zdanienė (1919-1993)
Marija Sakaitė - Paškevičienė (1928-2023)

Proseneliai
Jonas Sakas iš Kareniotų
Vincentas Rimkus ir jo šeima
Aleksandras Dabrega (1817-1885)
Jonas Vaškelis (1852-?)

Mamos giminė. Dabregos
Dabregos iš Mikniūnų XVIII amžiaus pradžioje
Motiejus Dabrega (1711-?)
Kazimieras Dabrega (1714-?) iš Mikniūnų
Juozapas Dabrega (1743-1806)
Jurgis Dabrega (1754-1816) ir jo vaikai
Juozapas Dabrega (1796-1869) ir jo vaikai
Jonas Dabrega (1861-1916) ir jo vaikai
Antanas Dabrega (1863-1916) ir jo vaikai
Butkiai iš Mikniūnų
Marijona Dabregaitė - Dijokienė (1872-?)
Kazimieras Dabrega (1904-1981) iš Gaveikių
Pranas Dabrega (1907-1964)
Juozapas ir Veronika Dabregaitė Jakuboniai

Mamos giminė. Vaškeliai
Vaškeliai Kaniūkuose. Protėvių paieškos
Vincentas ir Domicelė Vaškeliai Kaniūkuose
Izidorius Vaškelis Degėsiuose

Mamos giminė. Antanėliai
Antanėliai iš Maleišių
Silvestras Antanėlis ir jo vaikai
Motiejus ir Barbora Antanėliai ir jų vaikai
Caro kareivis Aleksandras Antanėlis
Protėvių paieškos. Anelė Antanėlytė

Mamos giminė. Repšiai
Repšiai iš Vilučių
Jonas Repšys iš Radžionių ir jo vaikai

Mamos giminė. Merkiai
Protėvių paieškos: Merkiai iš Netikiškių
Kazimieras Merkys (1707-?) ir jo vaikai
Motiejus Merkys (1742-1828) ir jo vaikai
Justinas Merkys (1782-1828) ir jo vaikai
Juozapas Merkys (1793-1856), Motiejaus sūnus
Mykolas Merkys, Justino sūnus, ir jo vaikai
Juozapas Merkys (1829-1905), Juozapo sūnus
Ignotas Merkys (1844-1891)

Mamos giminė. Urbanavičiai
Protėvių paieškos. Urbanavičiai ir Merkiai
Mykolas Urbanavičius ir jo vaikai
Jokūbas Urbanavičius iš Mieleikių ir Radžionių
Rapolas Urbanavičius ir jo vaikai

Mamos giminė. Sabaliai
Kalvių kaimo Sabaliai
Motiejaus ir Elžbietos Sabalių šeima
Protėvių paieškos. Barboros Sabalyčios tėvai

Mamos giminė. Kitos pavardės
Stukai
Starkai. Iš Punkiškių per Markūniškius į Krylius
Protėvių paieškos. Budreikos iš Svėdasų
Protėvių paieškos. Tebelškiai
Kazimieras ir Ona Vanagai iš Vilučių
Urbanavičiai iš Martinčiūnų

Tėvelio giminė. Sakai
Kareniotų Sakai
Jokimas Sakas

Tėvelio giminė. Rimkai
Barbora Rimkutė Širvinskienė
Antanas Rimkus (1888-1974)
Kazimieras Rimkus (1895-1973)
Benedikta Čerapaitė - Andruškevičienė (1912-1983)
Andruškevičiai 1936 - 1944 metų nuotraukose
Alfonsas Čerapas (1924-1983)

Tėvelio giminė. Ružauskai
Daubiškių Ružauskai. Povilas Ružauskas
Ignotas Ružauskas (1827-1903)
Jonas Ružauskas, Ignoto sūnus
Ignotas Ružauskas, Ignoto sūnus
Pranciškus Ružauskas (1814 - po 1874)
Pranciškaus Ružausko palikuonys. Juozapas
Pranciškaus Ružausko palikuonys. Kazimieras
Pranciškaus Ružausko palikuonys. Pranas
Pranciškaus Ružausko palikuonys. Elžbieta

Istorijos ir prisiminimai
1863 metų sukilimo tremtiniai Žvironai
Aleksandras Sakas (1908-1998). Nelinksmi prisiminimai
Dr. Juozo Ulecko (1917-2006) prisiminimai
Onutės Vitonienės tremties keliai
Nuo Ventos iki Dunojaus. Karo pabėgėlių keliais
Aleksandras Sakas (1908-1998). Neužgydoma žaizda
Aleksandras Sakas (1908-1998). Etapas į šiaurę
Aleksandras Sakas (1908-1998). Garsioji Vorkuta
Šeduikių istorijos. 1946-ųjų spalis
Šeduikių istorijos. 1948-ųjų gruodis
Aleksandras Sakas (1908-1998). Tremtis visam gyvenimui
Sibire 1950 - 1954 metais
Kražiuose 1954 - 1959 metais
1963 - 1968 metų “kariūnai”
Komjaunimo bilietas

Praeitis. Ateitininkai
Kauno moksleiviai ateitininkai 1931 - 1934 metų nuotraukose
1932 - 1935 metų Kauno moksleivių ateitininkų sąrašas
“Dilgėlės” lapai
1933 metų vasaris Mickevičiaus slėnyje
Bičiūno “Varnalėšos” Kaune 1933 metais
1933 metų Sekminės
1933 metų “Gamtos draugo” ekskursija
Trijų ateitininkų žygis į Kauną
1934 metų ateitininkų ekskursija su vyskupu Reiniu
Kalėdos fortuose
1935 metų ateitininkų federacijos kongresas Telšiuose

Asmenybės
Vaižganto šakelė
Vanagai iš Vilučių
Eugenijus Bilevas
Kazimieras Žitkus 1931 - 1934 metų fotografijose
Kaip skiedrelė amžiaus vėjuose...
Ateitininkas Antanas Masionis
Dr. Justino Tumėno brandos kursuose
Keletas Prano Rinkevičiaus atvirlaiškių
Kunigas Rankelė išvyksta į Kamajus
Kunigo Zlatkaus kapas Kruopiuose
Trys lietuviai dominikonai
Viktoras Ašmenskas
Ateitininkų fotografas Leonas Dainys
Lietuvos jūrų karininkas Ričardas Nakas
Jonas Mockūnas (1917-1975)
Kunigas Boleslovas Pacevičius
Kaip obelis, mamyt, palinkus…
Rainių kankinys Pranas Gužauskas
Povilas Malinauskas - už Tėvynę
Rachelės Venecija
Su Juozu Miltiniu
Eugenijus Matuzevičius ir kiti poetai bei literatai. Iš laiškų
Marcelina Pėstininkienė - Sakienė
Stanislava Simaitytė – Vengalienė

Praeitis. Apybraižos
Šeduikių kaimas XVIII amžiaus antroje pusėje
Šeduikių kaimo žmonės iš 1809 metų inventoriaus
Šeduikių kaimo žmonės iš 1833 metų inventoriaus
Papilės pavasarininkai 1923 - 1927 metais
Papilės skautai 1924 - 1927 metais
Kauno kanklininkai 1934 metais
Aleksandras Sakas (1908-1998). Kaip gyvena dvarų kumečiai
"Žalios, puikios Renavos prisiminimui..."
Seni atvirukai su Lietuvos vietovių vaizdais
Šaulių šventė Šiaudinėje 1938 metais
1939 metų darbo talka Šventojoje
Aleksandras Sakas (1908-1998). Žemaičių bernų materialinė ir kultūrinė padėtis
Paskutinė “Darbininko” redakcija
Po senąją Papilę ir apylinkes
“Lietuvos Judas”
Šešupės gatvė Klaipėdoje

Palikimas
Iš seno eilių sąsiuvinio
Jonas Sakas. “Kas buvo voke”
Julija Sakaitė - Zdanienė. “Peteliškės”


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą