Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. birželio 3 d., pirmadienis

Daubiškių Ružauskai. Povilas RužauskasMano proprosenelio Ignoto Ružausko tėvai - Povilas ir Uršulė Galminaitė Ružauskai, gimę dar Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais, gyveno Viekšnių parapijos Daubiškių kaime.

Pirmosios žinios apie Ružauskus yra 1802-1827 m. Viekšnių parapijos gimimo metrikų knygoje, ankstyviausioje iš internetu (epaveldas.lt) pasiekiamų.

1811 m. Povilui ir Uršulei Ružauskams gimė duktė Marijona, dar po metų - duktė Uršulė, 1814 m. - sūnus Pranciškus, kurio laukė ilgas gyvenimas, ir 1822 m. - sūnus Kazimieras, miręs po kelių dienų.

1823 m. Ružauskai susilaukė dukters, kurią pakrikštijo vėl Uršule. Matyt, pirmosios Uršulės jau nebuvo tarp gyvųjų.

Ir paskutinis iš žinomų Povilo ir Uršulės Ružauskų vaikų - 1827 m. gimęs sūnus Ignotas, mano proprosenelis.

Metrikų knygose prie Ružauskų jokių kilmės žyminių nėra, taigi, jie buvo paprasti kaimo žmonės.


Keliukas į dabartinius Daubiškius nuo Palnosų - Purvėnų vieškelio. Google Street View, 2012. Anksčiau Daubiškių dvaro ir kaimo žemės apėmė teritoriją abipus Dabikinės žemupio iki Ventos, įskaitant ir dabartinius Dainorius, atsiradusius po Daubiškių dvaro "išparceliavimo".

Daubiškiuose Ružauskai gyveno ilgesnį, o gal ir visą laiką, Šis kaimas buvo visų jų vaikų gimtinė.

Toje pačioje 1802-1827 m. gimimo metrikų knygoje randame dar keletą Daubiškių kaime gimusių vaikų, kurių kiekvieno tėvas buvo tuo pačiu vardu pavarde - Povilas Ružauskas, o motina - ne Uršulė Galminaitė, bet vis kita moteris (ir teisėta sutuoktinė), būtent:

Marijona Dargevičiūtė, kuriai 1802 m. gimė duktė Agnetė;
Konstancija Dargytė - 1805 m. duktė Marijona;
Uršule Smilgytė - 1817 m. sūnus Juozapas;
Marijona Galminaitė - 1819 m. sūnus Jurgis.

Be to, dar buvo Antanas Ružys, rastas 1828-1834 m. santuokos metrikų knygoje. Jo tėvais nurodytieji Povilas Ružys ir Marijona Dargytė iš Daubiškių kaimo bemaž tikrai bus tie patys Povilas Ružauskas ir Marijona Dargevičiūtė iš 1802 m. Agnetės gimimo įrašo. Pavardžių rašybos įvairovę galima paaiškinti tuo, kad raštininkai anuomet remdavosi savo klausa ir supratimu, o ne kokiais nors dokumentais.

Nors kunigas ar naujagimį atvežę krikšto tėvai galėjo kartą kitą supainioti motinos vardą ar pavardę, Povilienių Ružauskienių gausa metrikų knygoje rodytų, jog Daubiškių kaime XIX amžiaus pradžioje bus gyvenusi ne viena Ružauskų šeima ir bus buvęs ne vienas Ružauskas Povilo vardu. Kiek jų buvo? Sunku atsakyti, nes neturime visą laikotarpį apimančių santuokos ar mirties metrikų knygų.

1828-1834 m. mirties metrikų knygoje užrašyta, kad 1830 metais Daubiškių kaime nuo neaiškios ligos mirė 60-metis Povilas Ružauskas, Uršulės vyras, nepalikęs palikuonių. Kadangi mano protėvio bent du vaikai - Pranciškus ir Ignotas - tuo metu tikrai buvo gyvi, tai mirusysis bus buvęs kitas žmogus, kitas Povilas Ružauskas iš tų pačių Daubiškių, turbūt tas, kurio žmona Uršulė Smilgytė 1817 metais pagimdė sūnų Juozapą. Mirties dieną palikuonių nebeturėjo, nes sūnus Juozapas mirė, vos ketverių būdamas.

O kiek gyveno mūsų Povilas Ružauskas ir Uršulė Galminaitė - Ružauskienė, kol kas galime tik spėlioti. Viekšnių bažnyčios mirties metrikų knygose, apimančiose laikus iki pat XX amžiaus, trūksta 1849-1861 metų. Gal jie mirė tuo laikotarpiu?

Jų sūnūs Pranciškus ir Ignotas tęsė Ružauskų giminę. Dukterų Marijonos ir antrosios Uršulės likimai lieka nežinomi.

© 2013 Aleksandras Sakas

Metrikų duomenys (šaltinis - epaveldas.lt, Viekšnių Romos katalikų bažnyčios metrikų knygos, v. - vaizdo Nr.):

1811 m. birželio 16 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Jurgis Piekevičius (Georgius Piekiewicz) pakrikštijo tądien gimusią Marijoną. Tėvai - teisėti sutuoktiniai Povilas Ružauskas (Paulo Ružowski) ir Uršulė Galminaitė (Ursula Galminowna). Krikštatėviai - Bartolomiejus Matulis (Bartholomeus Matulis) ir Konstancija Jasiutienė (Constantia Jasiuciowa). Visi - iš Daubiškių kaimo. (1802-1827 m. gimimo metrikų knyga, 82 v.)

1812 m. gruodžio 11 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Jurgis Piekevičius pakrikštijo tądien gimusią Uršulę. Tėvai - teisėti sutuoktiniai Povilas Ružauskas ir Uršulė Galminaitė. Krikštatėviai - Laurynas Šukevičius (Laurentius Szukiewicz) ir Morta Galminaitė (Martha Galminowna). Visi - iš Daubiškių kaimo. (1802-1827 m. gimimo metrikų knyga, 102 v.)

1814 m. spalio 22 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Jurgis Piekevičius pakrikštijo tądien gimusį Pranciškų. Tėvai - teisėti sutuoktiniai Povilas Ružauskas ir Uršulė Galminaitė. Krikštatėviai - Mykolas Petroševičius (Michael Petroszewicz) ir Rožė Dargevičiūtė (Rosa Dargiewiczowna). Visi - iš Daubiškių kaimo. (1802-1827 m. gimimo metrikų knyga, 123 v.)

1822 m. sausio 26 d. Viekšnių bažnyčioje altarista kun. Jurgis Jucevičius (Georgius Jucewicz) pakrikštijo tąnakt gimusį Kazimierą. Tėvai - teisėti sutuoktiniai Povilas Ružauskas (Paulo Ružewski) ir Uršulė Galminaitė (Ursula Galminówna). Krikštatėviai - Kazimieras Gadeikis (Casimirus Godeyko) ir Barbora Dargytė (Barbara Dargiówna). Visi - iš Daubiškių kaimo. (1802-1827 m. gimimo metrikų knyga, 243 v.)

1822 m. sausio 31 d. mirė Kazimieras, sūnus Povilo Ružausko (Pauli Ružowski) iš Daubiškių kaimo, 6 dienų amžiaus, palaidotas parapijos kapinėse. (1819-1827 m. mirties metrikų knyga, 22 v.)

1823 m. kovo 27 d. Viekšnių bažnyčioje altarista kun. Jurgis Ladavičius (Georgius Lodowicz) pakrikštijo tądien gimusią Uršulę. Tėvai - teisėti sutuoktiniai Povilas Ružauskas ir Uršulė Galminaitė. Krikštatėviai - Jonas Kugris (Joanes Kugris) ir Magdalena Petroškaitė (Magdalena Petroszkówna). Visi - iš Daubiškių kaimo. (1802-1827 m. gimimo metrikų knyga, 268 v.)

1827 m. balandžio 27 d. Viekšnių bažnyčioje administratorius kun. Nikalojus Kirvelis (Nicolaus Kierwelis) pakrikštijo tądien gimusį Ignotą. Tėvai - teisėti sutuoktiniai Povilas Ružauskas (Paulo Ružewski) ir Uršulė Galminaitė (Ursula Galminowa?). Krikštatėviai - Jonas Dargis (Joannes Dargis) ir Veronika Dargienė (Veronica Dargiowa). Visi - iš Daubiškių kaimo. (1802-1827 m. gimimo metrikų knyga, 371 v.)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą