Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. vasario 10 d., sekmadienis

Kazimieras Dabrega (1904-1981) iš Gaveikių

Mano senelio Juozapo Dabregos vyriausiam broliui Jonui, po ankstyvos tėvų mirties paveldėjusiam ūkį Šeduikiuose, teko išauginti jaunesniuosius savo brolius ir seseris. Šią pareigą atlikęs, jau keturių dešimčių sulaukęs Jonas Dabrega į žmonas paėmė Anastaziją Augulytę iš gretimos Kamajų parapijos Gaveikių kaimo.

Anastazija turėjo trejetą brolių, tačiau tiktai vienas jų - Konstantinas - sulaukė sūnaus. Deja, iširus šeimai, tasai gyveno su motina Amerikoje. Nebuvo kam paveldėti Augulių ūkio su 33 ha žemės, nebent kuriam Anastazijos vaikui - jų su Jonu Dabrega ji augino penketą. Ir pirmasis Dabregiukas - Kazys - giminės susitarimu iš gimtųjų namų Šeduikiuose buvo išvežtas į Gaveikius ir ten savo krikštatėvio Kazimiero Augulio įsūnytas.

Gaveikiai. Senų medžių slepiama Augulių sodyba ir keliukas į ją nuo Duokiškio - Kamajų vieškelio 2012 metais

Užaugęs Gaveikiuose, Kazys Dabrega ilgai rinkosi žmoną. Darbo rankų ūkyje trūko, tad be samdinių niekaip negalėjo apsieiti. Dėl to po karo sovietų valdžios be dvejonių buvo priskirtas prie buožių, ir 1949 metais kartu su beveik aštuonių dešimčių sulaukusiu įtėviu ištremtas į Sibirą, prie Baikalo.

Augulių sodyba sukolektyvintuose Gaveikiuose išliko, ir po 10 metų tremties Kazys Dabrega grįžo į savo namus. Čia, jau 56 metų būdamas, vedė lygiai dvigubai už jį jaunesnę merginą. Nepaisant amžiaus skirtumo, Kazys ir Marijona Dabregos susilaukė ir spėjo kartu užauginti trejetą vaikų - Joną, Onutę ir Rūtą.

Kazimieras ir Marijona Dabregos

Kazys Dabrega mirė 1981 metais ir buvo palaidotas Kamajuose. Marijona Dabregienė gyva iki šiol (2012 metų) ir gyvena savo namuose kartu su sūnumi Jonu, dirbančiu atsiimtą tėvų žemę. Beje, Augulių - Dabregų sodyba dabar - vienintelė visame Gaveikių kaime. Kiti namai ištuštėję arba jų nebelikę.

Marijona Dabregienė prie namų 2012 metais

© 2012, 2014 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

1904 m. vasario 23 d. Svėdasų bažnyčioje vikaras kun. Izidorius Gudavičius pakrikštijo kūdikį vardu Kazimieras Alotų valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Jono Aleksandro sūnaus ir Anastazijos gimusios Augulyte Dobregų sūnų, gimusį šių 1904 metų vasario 20 d. Svėdasų parapijos Šeduikių kaime. Krikšto tėvais buvo valstiečiai Kazimieras Augulis su mergina Ona Smalstyte. (Svėdasų RKB 1902-1909 m. gimimo metrikų knyga, 59 v., epaveldas.lt)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą