Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. birželio 12 d., trečiadienis

Pranciškaus Ružausko palikuonys. Elžbieta

Iš visų Pranciškaus Ružausko atžalų (jų buvo gal 14) išliko Juozapas, Kazimieras, Pranas, Elžbieta ir galbūt Morta iš pirmosios, o Ignotas iš paskutinės Pranciškaus santuokos, tačiau Mortos ir Ignoto likimo kol kas nežinome.

Elžbieta Ružauskaitė, Pranciškaus duktė iš antrosios santuokos, buvo jaunesnė už savo sūnėną - brolio Juozapo sūnų Juozapą. Ji gimė 1863 m. rugsėjo 4 d. Viekšnių parapijos Viekšnių miestelyje. Krikšto tėvu buvo Elžbietos dėdė Ignotas Ružauskas - šio straipsnelio autoriaus proprosenelis. Krikšto mama - tuo metu dar netekėjusi Kotryna Šeputytė (po daugelio metų, palaidoję savo antrąsias puses, krikštatėviai Kotryna ir Ignotas susituokė).

Elžbietai ėjo treti metai, kai mirė jos mama Gertrūda. Matyt, ją užaugino tėvo trečioji žmona Uršulė.

1897 metais Elžbieta, tekėdama už gerokai jaunesnio valstiečio Antano Mažučio iš Krakių kaimo, gyveno Naikiuose. Abu šitie kaimai yra šalimais tarp Mažeikių ir Viekšnių, o anuomet priklausė vienai - Viekšnių - parapijai.

Apie Mažučių gyvenimą žinome mažai. Kur jų gyventa? 1899 metais Naikiuose Mažučiams gimė duktė Magdalena, vos už poros mėnesių mirusi Krakiuose...

Kol kas tiek.

© 2013 Aleksandras Sakas

Metrikų duomenys (šaltinis - epaveldas.lt):

1863 m. rugsėjo 4 d. Viekšnių bažnyčioje altaristos kun. Antano Jankausko (Антоний Янковский) pakrikštytas kūdikis vardu Elžbieta, valstiečių teisėtų sutuoktinių Pranciškaus ir Gertrūdos gimusios Andruškaite Ružauskų duktė, gimusi 1863 m. rugsėjo 4 d. paryčiui Viekšnių parapijos Viekšnių miestelyje. Krikštatėviai - valstietis Ignotas Ružauskas (Игнацы Ружевский) su mergina Kotryna Šeputytė (Катаржина Шепутовна девица). (Viekšnių RKB 1862-1869 m. gimimo metrikų knyga, 36 v.)

1877 m. liepos 8 d. Viekšnių bažnyčioje vikaro kun. Aleksandro Valavičiaus pakrikštytas kūdikis vardu Antanas, Viekšnių valsčiaus ir bendruomenės valstiečių teisėtų sutuoktinių Adomo ir Barboros gimusios Martinkute Mažučių sūnus, gimęs tą pačią dieną šios parapijos Krakių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Antanas Šuipys su mergina Rozalija Šuipyte. (Viekšnių RKB 1875-1880 m. gimimo metrikų knyga, 130 v.)

1897 m. lapkričio 25 d. Viekšnių bažnyčioje vikaras kun. Kazimieras Sendrauskas (Казимир Сендровский), triskart paskelbęs lapkričio 11, 16 ir 23 dienomis, sutuokė Viekšnių valsčiaus valstiečius Antaną Mažutį (Антон Мажутис) 21 metų nevedusį iš Krakių kaimo su Elžbieta Ružauskaite (Ельжбета Рожевска) 27 metų netekėjusia iš Naikių kaimo, abu šitos parapijos, valstiečių: teisėtų sutuoktinių Adomo ir Barboros gimusios Šyšaite Mažučių (Адама и Барбары урожденной Шишевны Мажутисов) sūnų su teisėtų sutuoktinių Prano ir Gertrūdos gimusios Andruškaite Ružauskų (Франца и Гертруды урожденной Андрушковны Рожевских) dukterimi, dalyvaujant liudininkams Vladislovui Dūdai (Владислав Дудо), Kazimierui Jurkūnui (Казимир Юркун), Antanui Mažučiui (Антон Мажутис) ir kitiems. (Viekšnių RKB 1896-1910 m. santuokos metrikų knyga, 21 v.)

Pastabos: 1. Pagal gimimo metriką Elžbietos Ružauskaitės amžius tuokiantis turėjo būti 34 metai. 2. Jaunojo tėvas Adomas Mažutis (Benedikto s.) sūnaus vedybų nesulaukė - mirė 1894 m. gruodžio 2 d. Krakių kaime 43 metų amžiaus, palikęs žmoną Barborą ir vaikus Antaną, Kotryną, Oną, Moniką. 3. Jaunikio motinos Barboros Mažutienės mergautinė pavardė - Martinkutė, ne Šyšaitė.

1899 m. balandžio 27 d. Viekšnių bažnyčioje vikaro kun. Juozapo Jaramino (Иосиф Яраминас) pakrikštytas kūdikis Magdalenos vardu, valstiečių teisėtų sutuoktinių Antano ir Elžbietos gimusios Ružauskaite Mažučių (Антона и Ельжбеты урожденной Ружевской Мажутисов) duktė, gimusi tą pačią dieną Naikių kaime. Krikštatėviai - valstiečiai Pranas Paulikas (Франц Павлик) su savo žmona Uršule. (Viekšnių RKB 1898-1904 m. gimimo metrikų knyga, 43 v.)

1899 m. liepos 25 d. Krakių kaime nuo viduriavimo mirė Magdalena, Viekšnių valsčiaus valstiečių teisėtų sutuoktinių Antano ir Elžbietos gimusios Ružauskaite Mažučių apie 2 mėnesių amžiaus duktė. Vikaro kun. Juozapo Jaramino palaidota parapijos kapinėse. (Viekšnių RKB 1891-1900 m. mirties metrikų knyga, 215 v.)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą