Ieškoti šiame dienoraštyje

Naujienos

Svarbesni pataisymai ir papildymai, dėl kurių vertėtų dar kartą žvilgterėti į anksčiau paskelbtus straipsnelius:

2024.05.11
Repšiai iš Vilučių

2024.01.14
Vanagai iš Vilučių

2023.12.15
Kareniotų Sakai

2023.11.02
Pranciškaus Ružausko palikuonys. Juozapas

2023.10.29
Pranciškaus Ružausko palikuonys. Pranas

2023.10.23
Pranciškus Ružauskas (1814 - po 1874)

2023.09.17
Ignotas Ružauskas (1827-1903)

2023.08.10
Vincento Rimkaus šeima

2023.04.16
Povilas Malinauskas - už Tėvynę

2022.11.25
Rapolas Urbanavičius ir jo vaikai

2022.03.27
Jurgis Dabrega (1754-1816) ir jo vaikai

2022.03.10
Kazimieras Dabrega (1714-?) iš Mikniūnų

2022.03.09
Justinas Merkys (1782-1828) ir jo vaikai

2021.12.03
Jonas Repšys iš Radžionių ir jo vaikai

2021.10.25
Paskutinė “Darbininko” redakcija

2021.10.23
"Žalios, puikios Renavos prisiminimui..."

2021.06.08
Protėvių paieškos. Budreikos iš Svėdasų

2021.05.23
Kazimieras Merkys (1707-?) ir jo vaikai

2021.05.13
Komjaunimo bilietas

2021.03.29
Dabregos iš Mikniūnų XVIII amžiaus pradžioje

2021.03.09
Silvestras Antanėlis ir jo vaikai

2020.08.24
Protėvių paieškos: Merkiai iš Netikiškių
Motiejus Merkys (1742-1828) ir jo vaikai

2020.08.07
Kunigas Rankelė išvyksta į Kamajus

2020.06.25
Šeduikių istorijos. 1946-ųjų spalis

2020.06.18
Juozapas Dabrega (1743-1806)

2020.06.16
Savo protėvio Juozapo tėvais laikiau Motiejų ir Oną Dabregas iš Seibučių, nes nežinojau anų laikų Šeduikiuose ir apylinkėse kitų Dabregų su sūnumi Juozapu. Šiomis dienomis radau, kad Mikniūnų kaimo Kazimieras ir Elžbieta Dabregos taip pat turėjo sūnų Juozapą. Sprendžiant iš šeimų bendravimo faktų, labiau tikėtina, kad ne pirmasis, o antrasis Juozapas yra mano protėvis. Tenka taisyti schemas ir straipsnelius.

2020.05.19
Jokūbas Urbanavičius iš Mieleikių ir Radžionių

2020.04.24
Protėvių paieškos. Urbanavičiai ir Merkiai

2020.04.01
Jurgis Dabrega (1908 - 1980)

2019.10.22
Motiejus ir Barbora Antanėliai ir jų vaikai

2019.06.28
Antanas Sakas (1903-1979)

2019.03.04
Protėvių paieškos. Anelė Antanėlytė
Veronika Vaškelytė - Dabregienė

2018.05.21
Kareniotų Sakai

2018.04.28
Kauno Vytauto Didžiojo universitete 1937 - 1942 metais

2018.04.20
Domininkas Sakas (1878-1961)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą