Ieškoti šiame dienoraštyje

2021 m. gruodžio 11 d., šeštadienis

Protėvių paieškos. Tebelškiai

Šio straipsnelio autoriaus viena iš kažkelintos kartos promočiučių buvo Elžbieta Tebelškyčia, gimusi ir užaugusi Kamajų parapijos Rukšių kaime. 


Rukšių lokacija (maps.lt žemėlapio fragmentas)

1785 metais Elžbieta ištekėjo už Motiejaus Sabalio iš tos pačios parapijos Kalvių kaimo.

Elžbietos gimtinėje - Rukšiuose - buvo daug Tebelškių, Jų pavardes raštininkai rašė kaip išmanė, kartais tuos pačius užrašydavo Tabelškiais ar Tebeliškiais. Kurie Rukšių kaimo Tebelškiai buvo mūsų Elžbietos tėvai?

Jų paieškos intervalą apribojau, samprotaudamas taip: santuokos metais Elžbietai buvo ne mažiau penkiolikos, tai gimusi ji buvo ne vėliau, kaip 1770 metais. Paskutinį kartą gimdydama 1808 metais, ji neturėjo daugiau penkiasdešimties, todėl gimusi buvo ne anksčiau, kaip 1758 metais.

Taigi, Kamajų bažnyčios gimimo metrikų knygos tarp 1758 ir 1770 metų. Kuriems Rukšių kaimo Tebelškiams tuo laikotarpiu gimė dukra, pakrikštyta Elžbietos vardu?

Petrui Tebelškiui ir Ona Didžgalvyčiai - 1763 metais bei Jurgiui Tebelškiui ir Margaritai Kaziulyčiai - 1767 metais.

Iš kurios, Petro ar Jurgio, šeimos buvo mūsiškė Elžbieta, būsimoji Sabalienė?

Iš tos, kuri buvo artimesnė jai, o tą artumą geriausiai galėjo paliudyti krikšto metrikai - ką iš Tebelškių Elžbieta kviesdavo, jei kviesdavo, į savo vaikų krikštatėvius?

Elžbieta ir Motiejus Sabaliai turėjo devynis vaikus. Jų krikšto tėvais buvo Tebelškiai Jurgis, Agota, Eva, Pranciškus ir Barbora (pastaroji užrašyta Tabelska, todėl galėjo būti ir ne Tebelškyčia, o Tebelškienė).

Šių vardų ieškojau abiejose - Petro ir Jurgio - Tebelškių šeimose.

Tarp devynių man žinomų Petro ir Onos Tebelškių vaikų radau Jurgį, Pranciškų ir Barborą.

Iš aštuonių Jurgio ir Margaritos Tebelškių vaikų tiko taip pat trys - Jurgis, Barbora ir Eva.

Taigi, šitokia paieška nieko nedavė - Sabaliukų krikštatėvių vardų abiejose Tebelškių šeimose buvo po lygiai. Kuri iš jų galėjo būti artimesnė Elžbietai, liko neaišku.

Tiesa, krikštamotė Kotryna Čirūnienė pasirodė buvusi Tebelškyčia, o jos ir Jono Čirūno santuoką liudijo Laurynas Tebelškis. Kotryna ir Laurynas - abu buvo Petro, bet ne Jurgio, vaikų sąraše.

Po to dar bandžiau ieškoti iš kito galo - gal kas iš Rukšių kaimo Tebelškių į savo šventes kviesdavo Elžbietą ar jos vyrą Motiejų Sabalį?

Vėl teko versti Kamajų bažnyčios metrikų knygas ir skaityti santuokos bei krikšto įrašus. Pradėjau nuo 1785 (Sabalių santuokos) metų.

Elžbieta Sabalienė buvo krikštamote ne vienose krikštynose: Kotrynos Tebelškyčios Čirūnienės dviejų dukrų 1793 ir 1797 metais bei Jokūbo Tebelškio dukros 1800 metais.

Motiejus Sabalys buvo našlio Jurgio Tebelškio santuokos liudininku 1789 metais ir jo sūnaus krikšto tėvu 1791 metais, ir dar Motiejaus Tebelškio santuokos liudininku 1791 metais.

Čia paminėti Tebelškių vardai visi yra Petro ir Onos Tebelškių vaikų sąraše (Jurgio ir Margaritos sąraše dalies jų nėra). Tokiu būdu, paieška atvedė prie Petro šeimos daug arčiau, negu prie Jurgio.

Todėl būtent Petrą Tebelškį ir jo žmoną Oną Didžgalvyčią įrašiau į giminės medį Elžbietos Tebelškyčios Sabalienės tėvais.


Petro ir Onos Tebelškių dukros Elžbietos krikšto 1763 m. kovo 9 d. įrašas. Kamajų RKB 1751-1769 metais gimusiųjų knyga, Vikiteka

Pastabos

1. Elžbietos krikšto įraše jos motina užrašyta taip: convertis ejus. Anna. Ką tai galėtų reikšti? Perkrikštė? Tačiau kituose dokumentuose, kur minima Elžbietos motina, tokio apibūdinimo nėra. Be to, Kamajų bažnyčios knygose esu radęs Onos Didžgalvyčios krikšto 1733 metų balandį įrašą. Gal toji Ona - Elžbietos motina? Jei taip, perkrikšte ji nebuvo.

2. Nuo 1791 metų Rukšių kaimas priklausė Panemunėlio parapijai. Panemunėlio bažnyčios knygose gal rasčiau daugiau duomenų apie Rukšių kaimo Tebelškius, kurie leistų šio straipsnelio teiginius tvirčiau pagrįsti ar, atvirkščiai, juos taisyti. Deja, tos knygos man kol kas nepasiekiamos.

© 2021 Aleksandras Sakas

Šaltiniai

Vikiteka, Kamajų RKB metrikų knygos.