Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. kovo 14 d., ketvirtadienis

1933 metų vasaris Mickevičiaus slėnyje

1933 metų vasario 26 diena buvo sekmadienis. Prie Ateitininkų rūmų rinkosi Kauno moksleiviai ateitininkai

 
Ateitininkų rūmų kiemas 1933 metų vasario 26 dieną. Kauno “Pavasario” komercinės gimnazijos moksleivio Leono Dainio nuotrauka.

Gerbiamo ir mylimo kunigo Kazimiero Žitkaus lydimi, visi žygiavo į Adomo Mickevičiaus slėnį, o ten ant sniego (prisidūkę?) vėl fotografavosi… Ne visų nuotraukų autorystė pažymėta Leono Dainio spaudu, bet kito fotografo tąkart turbūt nebuvo:

Kun. Kazimieras Žitkus – viršutinėje eilėje skrybėlėtas. Tos pačios eilės kairiajame krašte - Jonas Mockūnas. Priekyje pirmasis iš kairės su uniformine kepuraite – Leonas Dainys, toliau į dešinę - Aleksandras Sakas (su šviesia kepure), Kazys Naseckas (su skrybėle). Antrosios eilės dešinėje - Jonas Bastakys.

Dar kelios nuotraukos tą pačią dieną ir toje pačioje Adomo Mickevičiaus slėnio vietoje:


Kitoje nuotraukos pusėje – dedikacija (Aleksui – mūsų vadui. Nenuoramų žygiui prisiminti. 1933.II.26.) su kunigo ir poeto Kazimiero Žitkaus parašu:


Ir šios nuotraukos kitoje pusėje – kun. Kazimiero Žitkaus dedikacija:

Aleksui Žemaitėliui. Kaziukas mergaičių nelaisvėje. 1933.II.26. “Belaisvis” - Kazys Naseckas.

Skėtį bus paskolinusios mergaitės, nors jų šioje nuotraukoje nėra.

Prie atodangos, kurių per slėnį tekančio Girstupio šlaituose buvo ne viena.

Ir prie seno ąžuolo - visi labai rimti. Gal sušalę ar nuliūdę, kad laikas linksmybėms baigėsi.

© 2016 Aleksandras Sakas jun.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą