Ieškoti šiame dienoraštyje

Tėvų ir protėvių sąrašas

Čia "Res familiaris" tinklaraštininko ryšys su jo tėvais ir protėviais žymimas vienetų ir dvejetų seka: 1 - tėvas, 2 - motina, 11 - tėvo tėvas, 12 - tėvo motina, 21 - motinos tėvas ir taip toliau. Vaikai ar anūkai norėdami sąrašą lengvai pritaikys sau.

Tėvai
1 Aleksandras Sakas (1908-1998)
2 Elena Dobregaitė Sakienė (1916-1961)

Seneliai
11 Domininkas Sakas (1878-1961)
12 Morta Rimkutė Sakienė (1885-1958)
21 Juozapas Dabrega (1870-1936)
22 Veronika Vaškelytė Dabregienė (1884-1940)

Proseneliai (8)
111 Jonas Sakas (1839-1878)
112 Pranciška Olchovičiūtė Sakienė (1851?-?)
121 Vincentas Rimkus (1851?-1927)
122 Barbora Ružauskaitė Rimkienė (1856?-1925)
211 Aleksandras Dabrega (1817-1885)
212 Rozalija Repšytė Dabregienė (1837-1874)
221 Jonas Vaškelis (1852-?)
222 Anelė Antanėlytė Vaškelienė (1847-po1899)

Proproseneliai (16)
1111 Jokimas Sakas (1816?-1868)
1112 Kotryna Šmataitė Sakienė (1816-1861)
1121 Mykolas Olchovičius
1122 Ana Kovanska Olchovičienė
1211 Adomas Rimkus
1212 Elžbieta Lipskaitė Rimkienė (?-1875)
1221 Ignotas Ružauskas (1827-1903)
1222 Uršulė Jokūbauskaitė Ružauskienė (1835?-1888)
2111 Juozapas Dabrega (1796-1869)
2112 Domicelė Merkytė Dabregienė (1799-1865)
2121 Ignotas Repšys (1799-1871)
2122 Apolonija Milašauskaitė Repšienė (1808-?)
2211 Izidorius Vaškelis (1809-po1863)
2212 Veronika Merkytė Vaškelienė (1815-po1863)
2221 Aleksandras Antanėlis (1823-1878)
2222 Elžbieta Urbanavičiūtė Antanėlienė (1818-1899)

Proprosenelių tėvai (20 iš 32)
1221 1 Povilas Ružauskas
1221 2 Uršulė Galminaitė Ružauskienė
1222 1 Antanas Jokūbauskas
1222 2 Kristina Linkevičiūtė Jokūbauskienė
2111 1 Juozapas Dabrega (1743-1806)
2111 2 Ona Budreikaičia Dabregienė (1757-1828)
2112 1 Motiejus Merkys (1742-1828)
2112 2 Ona Starkučia Merkienė (1760-po1799)
2121 1 Kasparas Repšys (1772-1831)
2121 2 Barbora Vaškelytė Repšienė (1776-1822)
2122 1 Pranciškus Milašauskas (1775-1847)
2122 2 Ona Janulionaičia Milašauskienė (1785?-1859)
2211 1 Vincentas Vaškelis (1771-1815)
2211 2 Domicelė Butvydaitė Vaškelienė (1777-1836)
2212 1 Vincentas Merkys (1773-?)
2212 2 Uršulė Binkauskaičia Merkienė (1785-1827)
2221 1 Motiejus Antanėlis (1783-1841)
2221 2 Barbora Sabalytė Antanėlienė (1789-po1832)
2222 1 Rapolas Urbanavičius (1792-?)
2222 2 Karolina Vanagaitė Urbanavičienė (1801?-1881)

Proprosenelių seneliai (20 iš 64)
2111 11 Kazimieras Dabrega (1714-?)
2111 12 Elžbieta Kepalaičia Dabregienė
2111 21 Juozapas Budreika (1733-?)
2111 22 Ona Niauryčia Budreikienė (1737-?)
2112 11 Kazimieras Merkys (1707-?)
2112 12 Eva Kepalaičia Merkienė (1721-?)
2112 21 Mykolas Starkus (1724-?)
2112 22 Kristina Likaičia Starkienė
2211 11 Mykolas Vaškelis
2211 12 Sofija Šeduikytė Vaškelienė
2211 21 Andriejus Butvydas
2211 22 Elžbieta X Butvydienė
2221 11 Jurgis Antanėlis (1743-?)
2221 12 Margarita Natyčia Antanėlienė (1748-1810)
2221 21 Motiejus Sabalys (1751-1812)
2221 22 Elžbieta Tebelškyčia Sabalienė (1763-?)
2222 11 Jokūbas Urbanavičius (1749-?)
2222 12 Agota Merkyčia Urbanavičienė (1759-1805)
2222 21 Kazimieras Vanagas (1758-1817)
2222 22 Ona Repšyčia Vanagienė (1774-1844)

Čia būtų galima dėti tašką. Jei vadovausimės Biblija ar Ajurveda, tik septynios kartos (įskaitant ir savąją) formuoja asmenybę, jos fizinius bruožus ir dvasines savybes. Tarkim, nosies formą esu paveldėjęs iš kažkurio aukščiau surašytųjų, kaip ir polinkį į tinginystę. Senesnėse kartose nieko naujo neberasčiau. Tačiau vis tiek jie - mano protėviai, ir jų vardus jaučiu pareigą paminėti.

Proprosenelių proseneliai (22 iš 128)
2111 111 Jurgis Dabrega
2111 112 Ona Vitkutė Dabregienė
2111 211 Kazimieras Budreika
2111 212 Ona Čižyčia Budreikienė
2111 221 Kazimieras Niaura
2111 222 Ona X Niaurienė
2112 111 Adomas Merkys
2112 112 Eva X Merkienė
2112 211 Mykolas Starkus
2112 212 Ona X Starkuvienė
2221 111 Kazimieras Antanėlis
2221 112 Marijona Nakutytė Antanėlienė (1703-?)
2221 121 Juozapas Natys
2221 122 Kotryna X Natienė
2221 211 Andriejus Sabalys (1701-?)
2221 212 Marijona Didžgalvyčia Sabalienė (1724-1776)
2221 221 Petras Tebelškis (1727-?)
2221 222 Ona Didžgalvyčia Tebelškienė (1733-?)
2222 111 Mykolas Urbanavičius (1720?-1800)
2222 112 Sofija Stukaitė Urbanavičienė (1717-1789)
2222 121 Kazimieras Merkys (1707-?)
2222 122 Eva Kepalaičia Merkienė (1721-?)

Proprosenelių proproseneliai (8 iš 256)
2221 1121 Stanislovas Nakutis
2221 1122 Kristina X Nakutienė
2222 1121 Mykolas Stukas
2222 1122 Marijona Gudaičia Stukienė
2222 1211 Adomas Merkys
2222 1212 Eva X Merkienė
2222 1221 Petras Kepalas
2222 1222 Eva X Kepalienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą