Ieškoti šiame dienoraštyje

Tėvų ir protėvių sąrašas

Čia "Res familiaris" tinklaraštininko ryšys su jo tėvais ir protėviais žymimas vienetų ir dvejetų seka: 1 - tėvas, 2 - motina, 11 - tėvo tėvas, 12 - tėvo motina, 21 - motinos tėvas ir taip toliau. Vaikai ar anūkai norėdami sąrašą lengvai pritaikys sau.

Tėvai
1 Aleksandras Sakas (1908-1998)
2 Elena Dobregaitė Sakienė (1916-1961)

Seneliai
11 Domininkas Sakas (1878-1961)
12 Morta Rimkutė Sakienė (1885-1958)
21 Juozapas Dabrega (1870-1936)
22 Veronika Vaškelytė Dabregienė (1880-1940)

Proseneliai (8)
111 Jonas Sakas (1838?-1878)
112 Pranciška Olchovičiūtė Sakienė (1851?-?)
121 Vincentas Rimkus (1855?-1926)
122 Barbora Ružauskaitė Rimkienė (1856?-1924)
211 Aleksandras Dabrega (1817-1885)
212 Rozalija Repšytė Dabregienė (1837-1874)
221 Jonas Vaškelis (1853?-?)
222 Anelė Antanėlytė Vaškelienė (1847-po1899)

Proproseneliai (16)
1111 Jokimas Sakas (1816?-1868)
1112 Kotryna Šmataitė Sakienė (1816-?)
1121 Mykolas Olchovičius
1122 Ana Kovanska Olchovičienė
1211 Adomas Rimkus
1212 Elžbieta Lipskaitė Rimkienė
1221 Ignotas Ružauskas (1827-po1901)
1222 Uršulė Jokūbauskaitė Ružauskienė (1835?-1888)
2111 Juozapas Dabrega (1796-1869)
2112 Domicelė Merkytė Dabregienė (1799?-1865)
2121 Ignotas Repšys
2122 Apolonija Milašauskytė Repšienė
2211 Izidorius Vaškelis
2212 Veronika Merkytė Vaškelienė
2221 Aleksandras Antanėlis (1823-1878)
2222 Elžbieta Urbanavičiūtė Antanėlienė (1823?-1899)

Proprosenelių tėvai (14 iš 32)
1111 1 Kazimieras Sakas (1765?-1846)
1111 2 Antanina Buikaitė Sakienė
1221 1 Povilas Ružauskas
1221 2 Uršulė Galminaitė Ružauskienė
1222 1 Antanas Jokūbauskas
1222 2 Kristina Linkevičiūtė Jokūbauskienė
2111 1 Juozapas Dabrega (1743-1806)
2111 2 Ona Budreikaičia Dabregienė (1757-1828)
2112 1 Motiejus Merkys (1742-1828)
2112 2 Ona Starkučia Merkienė (1760-po1799)
2221 1 Motiejus Antanėlis (1783-1841)
2221 2 Barbora Sabalytė Antanėlienė (1789-po1832)
2222 1 Rapolas Urbanavičius (1792-?)
2222 2 Karolina Vanagaitė Urbanavičienė (1798?-1881)

Proprosenelių seneliai (16 iš 64)
2111 11 Kazimieras Dabrega (1714-?)
2111 12 Elžbieta Kepalaičia Dabregienė
2111 21 Juozapas Budreika (1733-?)
2111 22 Ona Niauryčia Budreikienė (1737-?)
2112 11 Kazimieras Merkys (1707-?)
2112 12 Eva Kepalaičia Merkienė (1721-?)
2112 21 Mykolas Starkus (1724-?)
2112 22 Kristina Likaičia Starkienė
2221 11 Jurgis Antanėlis (1743-?)
2221 12 Margarita Natyčia Antanėlienė (1748-1810)
2221 21 Motiejus Sabalys (1751-1812)
2221 22 Elžbieta Tebelškyčia Sabalienė (1763-?)
2222 11 Jokūbas Urbanavičius (1749-?)
2222 12 Agnetė Merkyčia Urbanavičienė (1759-1805)
2222 21 Kazimieras Vanagas (1753?-1817)
2222 22 Ona Repšyčia Vanagienė (1773?-1844)

Proprosenelių proseneliai (22 iš 128)
2111 111 Jurgis Dabrega
2111 112 Ona Vitkutė Dabregienė
2111 211 Kazimieras Budreika
2111 212 Ona Čižyčia Budreikienė
2111 221 Kazimieras Niaura
2111 222 Ona X Niaurienė
2112 111 Adomas Merkys
2112 112 Eva X Merkienė
2112 211 Mykolas Starkus
2112 212 Ona X Starkuvienė
2221 111 Kazimieras Antanėlis
2221 112 Marijona Nakutytė Antanėlienė (1703-?)
2221 121 Juozapas Natys
2221 122 Kotryna X Natienė
2221 211 Andriejus Sabalys (1701-?)
2221 212 Marijona Didžgalvyčia Sabalienė (1724-1776)
2221 221 Petras Tebelškis (1727-?)
2221 222 Ona Didžgalvyčia Tebelškienė (1733-?)
2222 111 Mykolas Urbanavičius (1720?-1800)
2222 112 Sofija Stukaitė Urbanavičienė (1717-1789)
2222 121 Kazimieras Merkys (1707-?)
2222 122 Eva Kepalaičia Merkienė (1721-?)

Proprosenelių proproseneliai (8 iš 256)
2221 1121 Stanislovas Nakutis
2221 1122 Kristina X Nakutienė
2222 1121 Mykolas Stukas
2222 1122 Marijona Gudaičia Stukienė
2222 1211 Adomas Merkys
2222 1212 Eva X Merkienė
2222 1221 Petras Kepalas
2222 1222 Eva X Kepalienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą