Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. vasario 19 d., antradienis

Dr. Justino Tumėno brandos kursuose

Mano tėvas Aleksandras Sakas Kaune mokėsi Justino Tumėno brandos kursuose. Šie kursai prilygo gimnazijai, nes jų baigimo atestatas suteikdavo teisę studijuoti universitete, taigi, darbo jaunimas per juos galėjo siekti aukštesnio išsilavinimo.

D. J. Tumėno kursų V-ta klasė 1931/32 m.m.

Moksleivis Aleksandras Sakas - vos įžiūrimas pakraštyje - antrasis iš dešinės. Sėdi mokytojai, iš kairės - Česlovas Kontrimas (meno dalykai), Juozas Gruodys, dr. Justinas Tumėnas (direktorius), Gustavas Pūdymaitis (reikalų vedėjas), Antanas Zukas (matematika). Tarp stovinčiųjų šeštasis iš kairės - istorijos mokytojas Juozas Grabauskas.

Brandos kursų įkūrėjas ir direktorius dr. Justinas Tumėnas (1881- 1946) - vienas iš daugelio jau primirštų žmonių, kurių pastangomis nepriklausoma Lietuva per keliolika prieškario metų pasiekė kaip niekada įspūdingos pažangos. Todėl nebus padauginta, pakartojus šį tą iš jo gyvenimo, beje, pakankamai nuotykingo.

Dr. Justino Tumėno fotoportretas iš 1932 m. sukaktuvinio leidinio “Dr. J. Tumėno brandos kursai”

Dusetiškis Justinas Tumėnas jaunystėje patyrė vargo, besiekdamas mokslo. Baigęs Liepojos gimnazijos 4 klases, nesutiko eiti į kunigų seminariją ir toliau mokėsi be šeimos paramos. Savarankiškai pasiruošęs, išlaikė gimnazijos baigiamuosius egzaminus, o padirbėjęs privačiu mokytoju ir susitaupęs kiek lėšų, 1904 m. įstojo į Maskvos universitetą filosofijos ir senųjų kalbų studijuoti. Per 1905 metų revoliuciją sugrįžęs į gimtąjį Dusetų kraštą, drauge su kitais ėmė kelti kovai žmones. Sukilėliai nuginklavo vietos policiją, sudarė Dusetų valsčiaus lietuvišką valdybą. Caro valdžiai sukilimą nuslopinus, Justinas turėjo bėgti - su svetimu pasu išvažiavo į užsienį. Ten brolio kunigo Dominyko Tumėno remiamas, studijavo Šveicarijoje ir Prancūzijoje, ir 1914 m. Grenoblio universitete apgynė filosofijos daktaro disertaciją. Dėstė filosofiją Ženevos universitete, kol 1917 metais jau galėjo grįžti į Lietuvą. Parvyko su žmona, nuo Anykščių kilusia gydytoja Vanda Mingailaite (1880-1976), būsimąja VDU profesore.

1922 metais Kaune savo lėšomis įsteigė suaugusiųjų mokymui skirtus kursus. Jie sėkmingai veikė iki 1935 m., kai tautininkų valdžia nutarė, jog reformuotoje Lietuvos švietimo sistemoje to nebereikia, ir dr. J. Tumėno brandos kursai buvo uždaryti. Justinas Tumėnas po tokio smūgio pedagoginę veiklą paliko visiškai.

Rūmai Trakų gatvėje, kuriuose veikė dr. J. Tumėno brandos kursai. Minėto 1932 metų leidinio iliustracija.

Karo pabaigoje Justinas ir Vanda Tumėnai pasitraukė į Vokietiją. Čia pasiligojęs, dr. Tumėnas 1946 metais mirė. Palaidotas Šveningene (Schwenningen), dvigubame karste - tikintis, kad jo palaikai kada nors grįš namo. Žmonos Vandos pageidavimu ant paminklo buvo užrašyta: “Čia ilsisi Lietuvos rašytojas Justinas Tumėnas”.

Rašytojas - nes paliko ne vien filosofijos, bet ir grožinės literatūros kūrinių. Kraštotyrininkas Vytautas Indrašius surašė virš dvidešimties Justino Tumėno knygų, išleistų iki 1939 metų. Tame sąraše - romanai, dramos, poemos. Vėlesni kūriniai liko rankraščiuose.

© 2012 Aleksandras Sakas jun.

Literatūra:

1. Dr. J. Tumėno brandos kursai. 1922-1932. Dešimtmečio sukaktuves minint, Kaunas, 1932.
2. Vytautas Indrašius, Aukštaitijos šviesuliai, V., 1999, 11-27 pusl.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą