Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. vasario 25 d., pirmadienis

Pranciška Dobregaitė - Kubiliūnenė (1914-1952)

Tekstas - sūnaus Algimanto Kubiliūno.

Gimusi 1914 m.  Svėdasų valsčiaus Šeduikių kaime (dabartiniame Anykščių rajone). Daugiavaikėje ūkininkų Juozapo ir Veronikos Dabregų šeimoje be Pranutės išaugo dar du broliai ir penkios seserys.
Mokėsi pradžios mokykloje. Dirbo tėvų ūkyje.

Pranutė ir Antanas Kubiliūnai 1937 m.

1937 m. ištekėjo už Antano Kubiliūno į Užpalių valsčiaus Galinių kaimą. Gimė du sūnūs: 1939 m. — Algimantas Antanas ir 1943 m. - Juozas.

Vyras buvo 1941 m. birželio sukilimo dalyvis Užpalių miestelio sukilėlių būryje. Rusams dar kartą okupavus Lietuvą, jis išėjo į partizanus. Pranutė, nepakeldama stribų teroro ir vengdama galimo ištrėmimo, su mažais vaikais pabėgo iš savo namų Galinių kaime ir pakaitomis gyveno pas seseris bei brolį.

Pranutė su sūnumis Juozu (kairėje) ir Algimantu 1951 m.

Sunkiai susirgo. Paskutiniuosius gyvenimo metus praleido gimtinėje, Šeduikių kaime, namuose brolio Jono, kuris tuo metu su žmona kalėjo Gulago lageriuose. Mirė 1952 m. Utenos ligoninėje. Palaidota Duokiškio kapinėse.

Vyras Antanas jau anksčiau buvo areštuotas ir nuteistas ilgus metus kalėti. Vaikus išsidalijo seserys.

© 2011 Res familiaris

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą