Ieškoti šiame dienoraštyje

2019 m. kovo 18 d., pirmadienis

Ateitininkas Antanas Masionis

Antanas Masionis (1909-1995) – pedagogas, visuomenės veikėjas. 1931 – 1932 metais buvo moksleivių ateitininkų sąjungos valdybos pirmininkas. Mokytojavo Kretingos pranciškonų gimnazijoje, 1941-1944 metais – Lazdijų gimnazijos direktorius. Pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 metų – JAV. 1992 metais Čikagoje išleido knygą apie ateitininkų veiklą Lietuvoje “Ateitininkų dvasia nepalūžo”.

Vienoje iš šioje knygoje skelbiamų fotografijų – 1932 metais Antaną Masionį vardo dienos proga sveikinantys ateitininkai:


Be varduvininko nuotraukoje atpažįstami: viršuje pirmasis iš kairės - Aleksandras Sakas ir dešiniajame krašte stovintis – tragiško likimo žurnalistas Pranas Rinkevičius.

Būtent Antano Masionio - moksleivių ateitininkų sąjungos vadovo - nurodymu 1932 metais Aleksandras Sakas dr. Justino Tumėno brandos kursuose (Kauno suaugusiųjų gimnazijoje) organizavo ateitininkų grupę ir jai vadovavo.

Aleksandro Sako šeimos archyve yra ir daugiau nuotraukų su šiais žmonėmis:


Paskutinis moksleivių ateitininkų susirinkimas Aukštojoje Fredoje Kaune 1932 metų gegužės 24 dieną, atsisveikinant su Fredos aukštesniąją sodininkystės ir daržininkystės mokyklą baigiančiomis abiturientėmis. Antanas Masionis - antroje eilėje antras iš dešinės, Aleksandras Sakas - pirmoje eilėje už merginų.


Kita nuotrauka daryta 1932 metais per Kauno ateitininkų ekskursiją Nevėžio upe, greičiausiai, Kačiūniškės apylinkėse. Centre su irklu rankose - Pranas Rinkevičius, sėdi valtyje pirmas iš dešinės – Aleksandras Sakas, o už valties ant lieptelio trečias iš kairės - Antanas Masionis. Ketvirtas iš dešinės stovi Jonas Domininkas Grigaitis, būsimasis vienuolis ir kunigas, dominikonų ordino Lietuvoje atkūrėjas.

© 2011 Aleksandras Sakas jun.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą