Ieškoti šiame dienoraštyje

2020 m. vasario 1 d., šeštadienis

Stukai

Seniai seniai, Didžiojo maro metais, 1709-ųjų lapkritį Jūžintų bažnyčioje buvo sutuokti valstiečiai Mykolas Stukas iš Nosvaičių ir Marijona Gudaičia iš Šarkių.

Nosvaičių ir Šarkių kaimai priklausė Užpalių valstybiniam dvarui. Stukų šeimą kažkokios priežastys kurį laiką vertė blaškytis po maro patuštintus dvaro kaimus - jų Stanislovas gimė Nosvaičiuose, Barbora - mamos Šarkiuose, o paskui Stukai ilgesniam laikui apsigyveno Mieleikiuose (aukštaičiai taria - Mielaikiuose), kaimelyje prie kelio iš Jūžintų į Kamajus. Čia jie susilaukė dukrų Kristinos, Sofijos (teksto autoriaus pramotės) ir Agnesės. Visi vaikai krikštyti Jūžintuose, tiktai Agnesė - Kamajuose.

Po 1720 metų nei Jūžintų, nei Kamajų gimimo metrikų knygose Mykolas ir Marijona Stukai iš Mieleikių nebeminimi, yra tik žinia apie našlę Marijoną (be pavardės), 1724 metų vasarį ištekėjusią už Mykolo Paršiuko, abu - Mieleikių gyventojai.

Sofija Stukaitė, užaugusi Mieleikiuose, 1740 metų lapkritį buvo ištekinta už Mykolo Urbanavičiaus iš gretimos Užpalių parapijos Butiškių kaimo. Mykolas, į Mieleikius atėjęs užkuriu, buvo pirmasis šiame kaime Urbanavičius.

Mieleikių apylinkės šiais laikais, nuo Kamajų - Jūžintų kelio žvelgiant. Google Street View, 2012.

© 2020 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys (v. - vaizdo Nr. portale epaveldas.lt)

1709 m. lapkričio 30 d. palaiminta santuoka tarp Mykolo Stuko iš Nosvaičių ir Marijonos Gudaitės iš Šarkių. (Jūžintų RKB 1705-1796 m. gimimo ir santuokos, 1769-1796 m. mirties metrikų knyga, 90 v.)

1711 m. gegužės 4 d. pakrikštytas Stanislovas, Mykolo Stuko ir Marijonos iš Nosvaičių [sūnus]. (Jūžintai, 7 v.)

1712 m. kovo 20 d. pakrikštyta Barbora, Mykolo Stuko ir Marijonos iš Šarkių [dukra]. (Jūžintai, 8 v.)

1714 m. gegužės 28 d. pakrikštyta Kristina, Mykolo Stuko ir Marijonos iš Mieleikių [dukra]. (Jūžintai, 9 v.)

Pastaba. Kristina Stukaitė 1737 metų lapkritį Jūžintų bažnyčioje sutuokta su Jurgiu Šypu iš Purpiškio (Jūžintai, 94 v.).

1717 m. kovo 14 d. pakrikštyta Sofija, Mykolo Stuko ir Klaros iš Smeteikių [dukra]. (Jūžintai, 10 v.)

Pastaba. Kažin, ar Klara iš Smeteikių. Smeteikių Jūžintų parapijoje nebuvo. Mykolo Stuko iš Mieleikių žmona 1717 metais buvo vardu Marijona.

1720 m. spalio 6 d. pakrikštyta Agnesė, Mykolo Stuko ir Marijonos Gudaitės iš Mieleikių [dukra]. Krikštatėviai Simonas (pavardė neįskaitoma) iš Šarkių ir Marijona Čiurška iš Pladiškių. (Kamajų RKB atitinkamų metų gimimo metrikų knyga, Vikiteka)

1740 m. lapkričio 7 d. palaiminta santuoka tarp Mykolo Urbonavičiaus (Michaelis Urbonowicz) iš Butiškių ir Sofijos Stukaitės iš Mieliūnų. (Jūžintai, 95 v.)

Pastaba. Sofija Stukaitė gimė, o ištekėjusi vaikus gimdė Mieleikių kaime, tad Mieliūnai santuokos įraše greičiau bus raštininko klaida.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą