Ieškoti šiame dienoraštyje

2017 m. rugsėjo 2 d., šeštadienis

Papilėje 1929 - 1931 metais

Apie 1929 metus Aleksandras Sakas grįžo iš Kretingos pranciškonų vienuolyno į Papilę. Čia gavo raštininko darbą Papilės valsčiaus valdyboje.

Papilės valsčiaus valdyba posėdžiauja. Aleksandras - iš kairės trečias. Viršaitis Juozas Daunys, pareigas ėjęs nuo 1929 metų,- iš dešinės ketvirtas.

Papilės valsčiaus valdybos nariai ir tarnautojai. Priekyje centre - viršaitis Juozas Daunys, kairėje - sekretorius K. Šiukšteris. Aleksandras stovi kairėje. Jono Sinkevičiaus nuotrauka.

Ar Aleksandras rado Papilėje tebeveikiančius savo draugus pavasarininkus ir skautus? Sunku pasakyti. Laisvalaikiu jaunimas susiburdavo kaip ir anksčiau, tačiau juos, jau dvidešimtmečius, sukviesdavo - tai matyti išlikusiose to laiko fotografijose - labiau pavasaris, Venta…

Visos iškylų nuotraukos darytos Papilės fotografo Jono Sinkevičiaus. Per vieną iškylą Aleksandras pasipuošė “varlyte”.

Venta ir anuomet nusekdavo. Atokiau dešinėje (su kepure) stovi Pranas Gužauskas, kuriam teko Rainių kankinio likimas.

Prie Papilės piliakalnio. Dešinėje kiek nuošaliau sėdi Aleksandras su bičiuliu Pranu Gužausku.


Papilės jaunimas mėgo fotografuotis prie Simono Daukanto kapo. Liesdamas paminklą jo dešinėje stovi Pranas Gužauskas. Kraštinis kairėje - Aleksandras Sakas.

Kita Papilės jaunimo iškyla. Šios nuotraukos - su Aleksandro prierašais.

Papilėj. Ir Anielė ištekėjo už kito… Aleksandras Sakas su Anele (jos pavardės nebežinome) sėdi dešinėje.

Papilėj, šalia konkurento. Aleksandras stovi dešinėje.

Anelė - pirmoji, už jos - “konkurentas”, o Aleksandras - pačiame gale.

Anelė 1932 metais iš Rygos užrašė Aleksandrui savo nuotrauką. Tuo metu jis jau gyveno Kaune.

© 2014 Aleksandras Sakas jun.
 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą