Ieškoti šiame dienoraštyje

2017 m. liepos 11 d., antradienis

Netikiškių pradžios mokykloje 1924 - 1929 metais

Svėdasų valsčiaus Šeduikių kaime mokyklos nebuvo, bet gretimuose Netikiškiuose nuo 1920 metų ji veikė. Lankė ją ir mano mama Elena Dobregaitė - Sakienė. Kada pradėjo mokytis, tikrų duomenų nėra, tačiau skaičiavimai rodytų, jog nuo 1924-ųjų.

Vienintelė išlikusi tų laikų fotografija:

Netikiškių pradžios mokykla apie 1926 metus. Tarp stovinčiųjų pirma iš kairės - Elena Dobregaitė.

Nors Pasaulio anykštėnų bendrijos tinklapyje rašoma, kad tuo laikotarpiu (1924 - 1929) Netikiškiuose mokytojavo paeiliui Zosė Pesliakaitė ir Aleksandra Sukauskienė, nuotraukoje moterų mokytojų nėra. Tai paaiškinti kol kas trūksta žinių.

Netikiškių pradžios mokyklą lankė ir kiti Dabregiukai, išskyrus turbūt vyresniuosius, kurių vaikystės metais šios mokyklos dar galėjo nebūti.

1929 metais mokyklą iš Netikiškių trumpam iškėlė į Savičiūnus, tačiau mamą tai vargu ar palietė, nes kaip tik tais metais ji turėjo pradžios mokslus pabaigti.

Paskui Netikiškiuose pradžios mokykla vėl buvo ir veikė ilgai, taip pat ir po karo, sovietų valdžios metais. Šiuo metu ji jau senokai uždaryta, ir nors pastatas tebestovi, tačiau lyg džiunglėse yra apaugęs taip, kad vasarą sunku mokyklą apžiūrėti ar nufotografuoti.

Netikiškių pradžios mokyklos pastatas 2010 metų liepą. Autoriaus nuotrauka.

Po pradžios mokyklos seneliai Dabregos ryžosi mano mamą toliau leisti į mokslus. Vienintelę iš visų dukrų, nors ir kitos būtų norėjusios mokytis. Nuo 1929 metų mama tęsė mokslus Užpalių progimnazijoje.

© 2012 Aleksandras Sakas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą