Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. sausio 31 d., trečiadienis

Protėvių paieškos: Merkiai iš Netikiškių

Mano proprosenelis Juozapas Dabrega gimė Svėdasų parapijos Šeduikių kaime 1796 metais. Vos devyniolikos sulaukęs, jis vedė Domicelę Merkytę (Mierkytę).

Juozapo Dabregos iš Šeduikių ir Domicelės Merkytės 1815 metų santuokos įrašas (Svėdasų RKB 1802 -1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 314 vaizdo fragmentas, epaveldas.lt)

Merkių, kaip ir Dabregų, pavardės rašyba šaltiniuose įvairuoja - Merkis, Mierkis, Mirkis, o viena giminės šaka iš Jurkiškio palivarko rašėsi Mirskiais.

Kur iki tol gyveno Domicelė, santuokos įraše nepasakyta. Kadangi tuoktasi Svėdasuose, tai jaunoji turėjo būti iš Svėdasų parapijos.

XIX amžiaus pradžioje tame krašte Merkių netrūko. Gyveno jie tiek Svėdasų miestelyje, tiek parapijos kaimuose (ir Šeduikiuose taip pat), tačiau Juozapo Dabregos žmonai Domicelei artimiausi buvo Merkiai iš gretimo Šeduikiams Netikiškių kaimo.

Štai, kas buvo Dabregų vaikų krikštatėviai: Aleksandro - Justinas Merkys, Antano - Juozapas Merkys, Veronikos - Veronika Merkienė, Julijonos - vėl Juozapas Merkys, Rapolo - Agota Merkienė. Nors krikštatėvių gyvenamoji vieta metrikuose nenurodyta, tačiau toks vardų derinys (Justinas ir Veronika Merkiai, Juozapas ir Agota Merkiai) buvo būtent Netikiškių kaime.

Netikiškių kaimo lokacija (maps.lt žemėlapio fragmentas)

Ir dar. Dabregų santuokos vienas liudininkas buvo Motiejus Tumas, o jo žmonos Kotrynos mergautinė pavardė - Merkytė.

Justino, Kotrynos ir Juozapo Merkių krikšto įrašai parodė, kad visi trys buvo iš vienos šeimos. Jų tėvai - Motiejus ir Ona Starkutė Merkiai, Netikiškiuose apsigyvenę apie 1788 metus.

Deja, Domicelės krikšto įrašo Svėdasų bažnyčios gimimo metrikų knygose rasti nepavyko. Jo nėra ir kitos artimiausios - Kamajų - bažnyčios knygose.

Tačiau beveik neabejoju, kad ir mano proprosenelė Domicelė Dabregienė buvo Netikiškių Motiejaus ir Onos Merkių dukra. Jei taip, tai Domicelė galėjo būti gimusi 1799 metais (ankstesni metai “užimti” kitų Merkiukų). Išeitų, kad mano proprosenelė ištekėjo labai jauna, šešiolikinė.

© 2014-2020 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

1782 m. kovo 16 d. pakrikštytas vaikas vardu Justinas teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Merkių [kaimo]. Krikštatėviai Jokūbas Urbanavičius iš Mieleikių ir Elžbieta Neniškienė iš Markūniškių. (Vikiteka, Kamajų RKB atitinkamų metų metrikų knyga, 116.jpg)

1787 m. rugpjūčio 15 d. pakrikštyta Kotryna [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio iš Mierkiškių ir Onos Starkučios. Krikštatėviai Jurgis Starkus iš Markūniškių ir Agota Merkyčia iš tos pačios vietovės. (Vikiteka, Kamajų RKB, 196.jpg)

1793 m. vasario 26 d. pakrikštytas Juozapas [sūnus] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Netikiškių. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1702 -1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 134 v.)

1809 m. sausio 24 d. [sutuokti] iš Juodonių Motiejus Tumas ir Kotryna Merkytė, [liudininkai] Simonas Stanys ir Urbonas Starkus. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1802-1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 248 v.)

1815 m. lapkričio 21 d. [sutuokti] iš Šeduikių Juozapas Dobrega ir Domicelė Merkytė, [liudininkai] Justinas Žemaitis ir Motiejus Tumas. (epaveldas.lt, Svėdasų RKB 1802 -1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 314 v.)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą