Ieškoti šiame dienoraštyje

2017 m. rugpjūčio 8 d., antradienis

1939 metų darbo talka Šventojoje

1939 metais Lietuvai praradus Klaipėdą, vyriausybė nedelsdama ėmėsi realizuoti Šventosios uosto atstatymo planus. Valdžia tikėjosi visuomenės palaikymo ir pagalbos. Vidaus reikalų ministerijos savivaldybių departamentas Lietuvos spaudoje paskelbė kvietimą į talką. Štai “Darbininko” 1939 m. birželio 8 d. numeryje buvo įdėtas toks pranešimas:


Kiek vėliau patikslinta, kad ankstesniame pranešime minėta talka prie Palangos – Šventosios kelio statybos kečiama į darbą tiesiant Šventosios – Darbėnų geležinkelį. Buvo numatytos dviejų savaičių trukmės trys darbo pamainos po 150 žmonių. Rašoma, kad talkininkai apsigyvens palapinėse netoli jūros. Maitins iš kariškos virtuvės. Dalyviai bus aprūpinti estetiškais darbo kostiumais, taip pat darbo ir sporto įrankais. Kelionė į stovyklą ir atgal bus apmokėta. Priimamas inteligentinis jaunimas nuo 18 iki 30 metų amžiaus.

Talka pradėta 1939 m. liepos 10 d iškilmėmis, kuriose dalyvavo vidaus reikalų ministras K. Skučas ir teisingumo ministras A. Tamošaitis.

Mano tėvas Aleksandras Sakas buvo šios talkos dalyvis. Šeimos archyve liko kelios tų dienų nuotraukos.

Talkininkų kolona žygiuoja į darbo vietą. Apačioje - Aleksandro Sako ranka užrašyta: Darbo Talka Šventojoje 1939 mt. Kai šią nuotrauką įdėjau į Wikipedijos straipsnelį “Šventoji”, ji tapo gana populiari – kaskart internete randu naujų jos kopijų.

Kastuvais buvo nukasamos aukštumos ir karučiais ar vagonėliais žemės nugabenamos į žemumas. O vėjo malūnas tolumoje – ar ne tas pats iki šiol išlikęs Lazdininkų malūnas? Jei taip, tai darbai vyksta pačioje trasos pradžioje, prie Darbėnų. Aleksandras Sakas – dešinėje, iškėlęs pilną kastuvą smėlio.

Matomi bėgiai gali būti skirti vagonėliams stumdyti arba tai - senasis siaurukas, kuris nuo Darbėnų ėjo link latvių sienos pro Būtingę į Šventąją (ilgis – 19 km). Naujas platusis geležinkelis trasos pradžioje nuo Darbėnų suko į vakarus tiesiai link Šventosios (ilgis – 12 km).

Kavos pertraukėlė? Aleksandras Sakas – centre su samčiu rankoje.

Palapinė – keturiems talkininkams.

Talkos draugai. Aleksandras Sakas – pirmasis iš dešinės.

Ir dokumentas, kurio originalo šeimos archyve nėra, - iš Aleksandro Sako kaltinamosios bylos Nr. P-11800-LI, saugomos Lietuvos ypatingajame (KGB) archyve:


Vidaus reikalų ministro Kazio Skučo pasirašytas liudijimas: “Šiuo liudijama, kad Sakas Aleksandras, s. Domininko dalyvavo savanoriu 1-oje Darbo Talkoje nuo 1939 metų rugpjūčio mėn. 6 d. iki rugpjūčio mėn. 19 d. ir savo rankų darbu, be jokio už tai atlyginimo, kartu su kitais Talkos vyrais statė geležinkelį Šventosios Uostas – Darbėnai”.

© 2012 Aleksandras Sakas jun

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą