Ieškoti šiame dienoraštyje

Tėvų ir protėvių sąrašas

Čia "Res familiaris" tinklaraštininko ryšys su jo tėvais ir protėviais žymimas vienetų ir dvejetų seka: 1 - tėvas, 2 - motina, 11 - tėvo tėvas, 12 - tėvo motina, 21 - motinos tėvas ir taip toliau. Vaikai ar anūkai norėdami sąrašą lengvai pritaikys sau.

Tėvai
1 Aleksandras Sakas (1908-1998)
2 Elena Dobregaitė Sakienė (1916-1961)

Seneliai
11 Domininkas Sakas (1878-1961)
12 Morta Rimkutė Sakienė (1885-1958)
21 Juozapas Dabrega (1870-1936)
22 Veronika Vaškelytė Dabregienė (1880-1940)

Proseneliai (8)
111 Jonas Sakas (1838?-1878)
112 Pranciška Olchovičiūtė Sakienė (1851?-?)
121 Vincentas Rimkus (1855?-1926)
122 Barbora Ružauskaitė Rimkienė (1856?-1924)
211 Aleksandras Dabrega (1817-1885)
212 Rozalija Repšytė Dabregienė (1837-1874)
221 Jonas Vaškelis (1853?-?)
222 Anelė Antanėlytė Vaškelienė (1847-po1899)

Proproseneliai (16)
1111 Jokimas Sakas (1816?-1868)
1112 Kotryna Šmataitė Sakienė (1816-?)
1121 Mykolas Olchovičius
1122 Ana Kovanska Olchovičienė
1211 Adomas Rimkus
1212 Elžbieta Lipskaitė Rimkienė
1221 Ignotas Ružauskas (1827-po1901)
1222 Uršulė Jokūbauskaitė Ružauskienė (1835?-1888)
2111 Juozapas Dabrega (1796-1869)
2112 Domicelė Merkytė Dabregienė (1799?-1865)
2121 Ignotas Repšys
2122 Apolonija Milašauskytė Repšienė
2211 Izidorius Vaškelis
2212 Veronika Merkytė Vaškelienė
2221 Aleksandras Antanėlis (1823-1878)
2222 Elžbieta Urbanavičiūtė Antanėlienė (1823?-1899)

Proprosenelių tėvai (14 iš 32)
11111 Kazimieras Sakas (1765?-1846)
11112 Antanina Buikaitė Sakienė
12211 Povilas Ružauskas
12212 Uršulė Galminaitė Ružauskienė
12221 Antanas Jokūbauskas
12222 Kristina Linkevičiūtė Jokūbauskienė
21111 Juozapas Dabrega (1743-1806)
21112 Ona Budreikaičia Dabregienė (1757-1828)
21121 Motiejus Merkys (1742-1828)
21122 Ona Starkučia Merkienė (?-po1799)
22211 Motiejus Antanėlis (1783-1841)
22212 Barbora Sabalytė Antanėlienė (1789-po1832)
22221 Rapolas Urbanavičius (1792-?)
22222 Karolina Vanagaitė Urbanavičienė (1799?-1881)

Proprosenelių seneliai (12 iš 64)
211111 Kazimieras Dabrega (1714-?)
211112 Elžbieta Kepalaičia Dabregienė
211121 Juozapas Budreika (1733-?)
211122 Ona Niauryčia Budreikienė (1737-?)
211211 Kazimieras Merkys (1707-?)
211212 Eva Kepalaičia Merkienė (1721-?)
222111 Jurgis Antanėlis (1743-?)
222112 Margarita Natyčia Antanėlienė (1748-1810)
222121 Motiejus Sabalys
222122 Elžbieta Tebelškyčia Sabalienė
222211 Jokūbas Urbanavičius (1749-?)
222212 Agnetė Merkyčia Urbanavičienė (1759-1805)

Proprosenelių proseneliai (16 iš 128)
2111111 Jurgis Dabrega
2111112 Ona Vitkutė Dabregienė
2111211 Kazimieras Budreika
2111212 Ona Čižyčia Budreikienė
2111221 Kazimieras Niaura
2111222 Ona X Niaurienė
2112111 Adomas Merkys
2112112 Eva X Merkienė
2221111 Kazimieras Antanėlis
2221112 Marijona Nakutytė Antanėlienė (1703-?)
2221121 Juozapas Natys
2221121 Kotryna X Natienė
2222111 Mykolas Urbanavičius (1720?-1800)
2222112 Sofija Stukaitė Urbanavičienė (1717-1789)
2222121 Kazimieras Merkys (1707-?)
2222122 Eva Kepalaičia Merkienė (1721-?)

Proprosenelių proproseneliai (8 iš 256)
22211121 Stanislovas Nakutis
22211122 Kristina X Nakutienė
22221121 Mykolas Stukas
22221122 Marijona Gudaičia Stukienė
22221211 Adomas Merkys
22221212 Eva X Merkienė
22221221 Petras Kepalas
22221222 Eva X Kepalienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą