Ieškoti šiame dienoraštyje

2018 m. sausio 31 d., trečiadienis

Protėvių paieškos: Merkiai iš Netikiškių

Mano senelio senelis Juozapas Dabrega gimė Svėdasų parapijos Šeduikių kaime 1796 metais. Vos devyniolikos sulaukęs, jis buvo apvesdintas su Domicele Merkyte (Mierkyte). Jaunuosius Svėdasų bažnyčioje sutuokė Svėdasų klebonas kun. Mykolas Smolskis.

Juozapo Dabregos iš Šeduikių ir Domicelės Merkytės 1815 m. santuokos įrašas (Svėdasų RKB 1802 -1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 314 vaizdo fragmentas, epaveldas.lt)

Kur iki tol gyveno Domicelė, santuokos įraše nepasakyta. Kadangi tuoktasi Svėdasuose, tai jaunoji turėjo būti iš Svėdasų parapijos.

XIX amžiaus pradžioje tame krašte Merkių netrūko. Gyveno jie tiek Svėdasų miestelyje, tiek parapijos kaimuose (ir Šeduikiuose taip pat), tačiau Juozapo Dabregos žmonai Domicelei artimiausi buvo Merkiai iš gretimo Šeduikiams Netikiškių kaimo.

Štai, kas buvo Dabregų vaikų krikštatėviai: Aleksandro - Justinas Merkys, Antano - Juozapas Merkys, Veronikos - Veronika Merkienė, Julijonos - vėl Juozapas Merkys, Rapolo - Agota Merkienė. Nors krikštatėvių gyvenamoji vieta metrikuose nenurodyta, tačiau toks vardų derinys (Justinas ir Veronika Merkiai, Juozapas ir Agota Merkiai) buvo būtent Netikiškių kaime.

Netikiškių kaimo lokacija (maps.lt žemėlapio fragmentas)

Spėjau, kad mūsų Domicelė Merkytė - Dabregienė buvo Justino ir Juozapo Merkių sesuo. Tai galėjo patvirtinti arba paneigti jų gimimo metrikai. Paieškos parodė, kad Justinas ir Juozapas vienas kitam tikrai buvo broliai, kad juodviejų tėvai - Motiejus ir Ona Merkiai, Netikiškiuose apsigyvenę apie 1788 metus.

Tačiau Domicelės krikšto įrašo Svėdasų bažnyčios gimimo metrikų knygose rasti nepavyko. Jeigu jos tėvai tikrai buvo Netikiškių Motiejus ir Ona Merkiai, kuo beveik neabejoju, tai gal ji krikštyta kitoje artimiausioje - Kamajų - bažnyčioje, kurios metrikų knygos, deja, “skylėtos”. Gali būti, kad Domicelė gimė 1799 metais (ankstesni metai “užimti” kitų Merkiukų). Išeitų, kad mano proprosenelė ištekėjo labai jauna, šešiolikinė.

Paskui radau, kas siejo Dabregas su jų 1815 metų santuokos liudininkais Justinu Žemaičiu ir Motiejumi Tumu.

Justinas Žemaitis buvo iš jaunikio pusės - Juozapo Dabregos sesers Julijonos vyras. Motiejus Tumas atstovavo nuotakai: už jo į Juodonis buvo nutekėjusi Kotryna Merkytė, tų pačių Motiejaus ir Onos iš Netikiškių dukra ir Justino bei Juozapo sesuo. Tai - dar vienas argumentas už šių Merkių ir Domicelės Dabregienės artimą giminystę..

Pastaba: Merkių, kaip ir Dabregų, pavardės rašyba įvairuoja - Merkis, Mierkis, Mirkis, o viena giminės šaka iš Jurkiškio palivarko rašėsi Mirskiais.

© 2014-2018 Aleksandras Sakas

Priedas - metrikų duomenys

Jei nurodytas vaizdo numeris , tai metrikų knyga pasiekiama per epaveldas.lt.

1782 m. kovo 15 d. pakrikštytas Justinas [sūnus] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos (Matthia Mierkis et Anna) iš Mierkių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 128 v.)

1784 m. rugsėjo 20 d. pakrikštyta Agnesė [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Mierkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 133 v.)

1787 m. rugpjūčio 15 d. pakrikštyta Kotryna [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Mierkiškių. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 138 v.)

1793 m. vasario 26 d. pakrikštytas Juozapas [sūnus] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Netikiškių. (Svėdasų RKB 1702 -1796 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 134 v.)

1795 m. lapkričio 20 d. pakrikštyta Uršulė [duktė] teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Svėdasų. (Kamajų RKB 1697-1797 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 152 v.)

1798 m. sausio 14 d. pakrikštytas Antanas [sūnus] gimęs šiandien teisėtų sutuoktinių Motiejaus Merkio ir Onos iš Svėdasų, krikšto tėvai Urbonas Starkus ir Agota Masiulytė, Netikiškiai. (Svėdasų RKB atitinkamų metų mirties metrikų knyga)

1809 m. sausio 24 d. [sutuokti] iš Juodonių Motiejus Tumas ir Kotryna Merkytė, [liudininkai] Simonas Stanys ir Urbonas Starkus. (Svėdasų RKB 1802-1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 248 v.)

1815 m. lapkričio 21 d. [sutuokti] iš Šeduikių Juozapas Dobrega ir Domicelė Merkytė, [liudininkai] Justinas Žemaitis ir Motiejus Tumas. (Svėdasų RKB 1802 -1818 m. gimimo, santuokos ir mirties metrikų knyga, 314 v.)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą